Nyheter

Etter brudgomtester Covid + ve, gifter par seg i PPE-sett som viser at kjærlighet er fremfor alt