Hollywood

Chris Hemsworth var helt ombord med 'Fat Thor' i 'Avengers: Endgame'